Thursday, November 23, 2006

2006 glömda foton ~~ 2006 forgotten photos

Foton som blev bortglömda efter mina 3(!) dator krascher förra året.

(Uppladdade 23 maj 2007)

Photos that I forgot about after my 3(!) computer crashes last year.
(Uploaded 23 May 2007)

---

---

Vit näckros (Nymphaea alba) White Water-lily

---

---

---

---

---

---

Skogshallon (Rubus idaeus) Red Raspberry

---

Röken ifrån den största skogsbranden i området i mannaminne. Den hade börjat en halvtimma timma tidigare ach blev mycket värre under kvällen.

The smoke from the largest forest fire in the area within living memory. It had started half an hour to an hour earlier and it got much worse during the evening.

---

Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) Four-spotted Chaser

Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) Four-spotted Chaser

---

---

Ljus U-flickslända (Coenagrion puella) Azure Damselfly

---

Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) Four-spotted Chaser

---

---

---

"Silket" som Häggspinnarmalen (Yponomeuta evonymelia) täckte häggarna med.
>Sida om spökträden< The "silk" that Bird-cherry Ermine (Yponomeuta evonymelia) cowered the bird-cherry trees with.
>Page about the ghost trees<

---

---

Liten blåvinge (Cupido minimus) Small blue

Liten blåvinge (Cupido minimus) Small blue

Liten blåvinge (Cupido minimus) Small blue

Ljus U-flickslända (Coenagrion puella) Azure Damselfly

Åkerhumla (Bombus pascuorum) Common carder bumblebee

Bilder ifrån sommaren ~~ Pictures from the summer


Nattviol (Habenaria bifolia) Lesser Butterfly-orchid


Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) Heath Spotted-orchid
Häggspinnarmalen (Yponomeuta evonymelia) Bird-cherry Ermine