Thursday, May 31, 2007

Något jag vanligen inte sätter i min blog ~~ Something that I usually don't post in my blog

Murm - What I amI stort sett var enda kväll dom senaste veckorna har jag hört det här bandet repa när jag gått ut på gården. Grannens pojk spelar trummor i bandet. Videon är filmad genom ett bil fönster och visar en (skakig) biltur genom vår stad. (Tryck på pilen för att se videon och framför allt lyssna på låten.)

http://www.youtube.com/watch?v=Rwjbi0HCKIs

I've heard this band rehearse almost every evening for the last couple of weeks, when I 've gone outside. My neighbors son plays drums in the band. The video is filmed through a car window and shows a (shaky) car ride through our town. (Press the arrow to see the video and most important of all listen to the song.)

http://www.youtube.com/watch?v=Rwjbi0HCKIs
Pilfink (Passer montanus) Tree Sparrow

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare

Wednesday, May 30, 2007

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Rödbena ( Tringa totanus) Common Redshank

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Backsvala (Riparia riparia) Sand Martin

Större hackspett (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker
"Upp och ner bilden"
Fotot ser bättre ut upp och ner så jag sätter upp det så. Det blå är vattnet och skogen speglas i det.

"The upside down picture"
The photo looks better upside down so that's how Im posting it. The blue is the water and the forest is mirroring in it.

Nere vid älven.

Down by the river.

Nere vid älven.

Down by the river.

Bisamråtta (Ondatra zibethica) Muskrat

Bisamråtta (Ondatra zibethica) MuskratTuesday, May 29, 2007

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover

Bläsand (Anas penelope) Wigeon

Fisktärna (Sterna Hirundo) Common Tern

Svärta (Melanitta fusca) Velvet Scoter

Sädesärla (Motacilla alba alba) Pied Wagtail

Nere i småbåts hamnen ~~ Down at the marina.

Större strandpipare (Charadrius hiaticula) Ringed Plover
Monday, May 28, 2007

Svartvit flugsnappare (Muscicapa hypoleuca) Pied Flycatcher

Blåmes (Parus caeruleus) Blue tit

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch
Harsyra bredvid sten trappan.

Wood-sorrel by the stone steps.

Hägg (Prunus padus) Bird Cherry

Bi på lönn blommor.

Bee on maple flowers.

Saturday, May 26, 2007

Mås som inte mår så bra, den ligger halvvägs ner i vattnet.

Gull that isn't feeling that well, it's half way down into the water.

Undersidan på mås vingen.

The underside of the gull's wing.


Vi fiskade upp den och la den på torra land. Jag funderade i ett ögonblick på att slå ihjäl den. Vi har massor med störande måsar, och den här mådde ju inte så bra heller ...

We fished it up and put it on dry land. I though for a brief moment about killing it. We have plenty of annoying gulls, and this one wasn't feeling that well either ...

Nå, jag har aldrig dödat något (förutom fisk) så jag hjälpte den ner i vattnet istället. Den orkade inte flyga men den simmade iväg efter ett litet tag. (Ja, jag har hört om fågelinfluensan, jag lovar att berätta om jag börjar nysa fjädrar.)

Well, I have never killed anything (except fish) and I helped it down into the water instead. It wasn't strong enough to fly, but it swam away after a little while. (Yes, I've heard about the bird flu and I promise to tell if I start to sneeze feathers.)

Grönfinks familjen ~~ The greenfinch family


Jag känner sympati, vi har två tonåringar som bor hemma ...

I feel sympathy, we have two teenagers living at home...
Fjolårets rönnbär och en nyckelpiga.

Last years rowan berries and a ladybug.

Harsyra (Oxalis acetosella) Wood-sorrel


Grönfink familj.

Greenfinch family.

Grönfink (Carduelis chloris) Greenfinch

Bofink (Fringilla coelebs) Chaffinch


Svartvit Flugsnappare (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher

Svartvit Flugsnappare (Ficedula hypoleuca) Pied Flycatcher

Mås, mås och mås ... och en bläsand.

Gulls, gulls and gulls ... and a wigeon.

Hästhov (Tussilago farfara) Colt's-foot