Sunday, June 13, 2010

Flickslända ~~ Damselfly

Jag tror att det är mörk U-flickslända (Coenagrion pulchellum) men det är svårt att vara helt säker. =/

I think it's the Variable Damselfly (Coenagrion pulchellum) but it's difficult to be fully certain. =/

1 comment:

joo said...

I'm not sure what its name but it's pretty! Beautiful photos!