Saturday, January 12, 2013

Titta solen! ~~ Look, the sun!

Vi har haft solsken två dagar på raken nu. Det måste vara något slags rekord.

We've had sunshine two days in a row now. It has to be some sort of a record.