Thursday, June 19, 2008

Häggspinnarmal (Yponomeuta evonymelia) Bird-cherry Ermine Moth

Dom är tillbaka i år också men det är betydligt färre i år.

They are back this year too, but it's much fewer this year.

Björktrast ungar ~~ Fieldfare babies

De är stora, kaxiga och ser alltid ut som om dom har attityd problem.

They are big, cocky and they always look as if they have attitude problems.


De första dagarna ur boet är de i "hoppåldern" och de hoppar runt på marken. De har inte fallit ur boet och föräldrarna finns oftast i närheten för att mata dem.

For the first days out of the nest they are in the "jumping age" when they jump around on the ground. They haven't fallen out of the nest and the parents are often close by to feed them.


Efter det så tar de sig upp på trädgrenar och är lite svårare att se.


After that they get up on tree branches and are a bit harder to see.


Medan de är på marken har de ett stort problem. De sitter stilla för att inte bli sedda och hamnar ofta under hjulen på bilar eller under gräsklippare. Illa.


While they are on the ground they have a huge problem. They don't move to avoid being seen and end up underneath the wheels of cars or under lawnmowers. Not good.
Det är min son som visar hur nära man kan komma utan att de reagerar. Han kunde ha plockat upp den.

That's my son showing how close you get without the reacting. He could have picked it up.


Vi hittade denna ungen tillsammans med 4 döda syskon på marken under ett träd. De verkade alla vara för små för att ha lämnat boet frivilligt.

We found this baby together with 4 dead siblings underneath a tree. They all seemed to young to have left the nest voluntarily.

En meter bort hittade vi en till. De blå "strecken" är fjäderpennorna som inte har vuxit ut färdigt.

A yard away we found one more. The blue "lines" are the feather pens that isn't fully grown.

De låg väldigt illa till i parken där många hundar, katter och skator håller till. Medan vi var där kom det en hund som ville fram till dem, så vi bestämde att vi inte kunde lämna dem där de var.

They were in a very bad spot in the park whith many dogs, cats and magpies around. While we were there a dog showed up and tried to get to them, so we decided to move them.
Vi flyttade dem ett par meter till ett ställe med mer gräs att gömma sig i. Kaxiga som de är så passade de på att tigga efter mat.

We moved them a couple of yards to a place with more grass to hide in. Cocky as they are they took the opportunity to beg for food.

Det är ingen idè att försöka "rädda" dem genom att ta hem dem och mata dem. Oftast så kommer föräldrarna till baka till dem, och oftast så dör de utan föräldrarna även om man matar dem.

There is no point in trying to "save" them by taking them home and feeding them. Most often the parents comes back to them, and most often they die without the parents even if you feed them.

Sunday, June 08, 2008

Elias grottan ~~ The Elias cave

En välvandrad stig.

A Well trodden path.


Korp

Raven
Utsikt över älvdalen.

Looking out over the river valley.

Japp, det är stigen.

Yeah, that's the path.

Nästan där. Min yngsta son är redan där och väntar på mig.

Almost there. My youngest son is already there waiting for me.

Korp

Raven
Mina söner klättrar ned i grottan. Jag är vig som ett järnspett och smidig som ett kassaskåp så jag stannar på säker mark.

My sons climbing down into the cave. I'm flexible like an iron rod and agile as a phone booth so I'm staying on safe ground.

Åh titta, någon har gjort det enkelt för mig!

Oh look, someone has made it easy for me!

Elias grottan har fått sitt namn ifrån den sägenomspunna stortjuven Elias Bäckman från Svensbyn. Han är för alltid bunden till denna grotta genom mängder utav historier. Vissa sägner berättar att Elias bodde här, men vad man vet med säkerhet är att Elias gömde stöldgods här. Elias föddes år 1800 och de första noteringarna om hanns kriminella bana finns i kyrkböckerna ifrån 1826–1833. Han dog i fängelse den 9 juli 1860 dömd till livstids straff.

The Elias cave has gotten its name from the legendary thief Elias Bäckman from Svensbyn. He’s forever bound to this cave through many stories. Some stories say that Elias lived here, but what is known for sure is that he stored the stolen goods here. Elias was born in the year 1800 and the first notes of his criminal activities are in the church books from 1826 -1833. He died in jail at July 9 1860 while serving a lifetime sentence.


Jag vet inte vad som facinerade mig mest. Att ett träd hade kunnat växa sig så tjockt uppe på stenen eller att någon tyckte det var värt besväret att klättra upp för att såga ner det.

I'm not sure what facinated me the most. That a tree had been able to grow as thick up on the rock or that someone thought it was worth the trouble of climbing up to cut it down.


Korp. Helt klar upprörd vid det laget.

Raven. Clearly upset by then.

Båda mina söner.

Both my sons.

Korp. Kommer nära och "pratar" högt.

Raven. Comes close and "speaks" loudly.

Och där uppe har vi förklaringen. Ungarna hörs helt tydligt när vi står nedanför.

And up there is the explanation. We can hear the babies clearly when we stand below.

Båda korp föräldrarna följer oss sendan ned för berget.

Both raven parents the follow us down the mountain.