Saturday, April 28, 2012

Brun kärrhök (Circus aeruginosus) Western Marsh Harrier
Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan

Fjäril på Krokus ~~ Butterfly on Crocus

Vårkrokus (Crocus vernum) Spring Crocus
Nässelfjäril (Aglais urticae L.) Small Tortoiseshell

Akutbil ~~ Ambulance Emergency Response Vehicle


Landstinget i Västerbotten bestämde sig för att ta bort ambulansen i Åsele och ersätta den med en akutbil. Resultatet var inte så lyckat. 

The County Council of Västerbotten decided to take away the ambulance in Åsele and replace it with an ambulance emergency response vehicle. It did not turn out all that great. 

Bilen på fotona är så klart en satir, men det är ett faktum att Åsele blev utan ambulans. Kommunen är nu inne på akutbil nummer tre eftersom de två första akult bilarna visade sig vara otillräckliga. Nu funderar Kommunalrådet på att avsluta kontraktet med akutbilarna. Att Åsele då står utan akutbil och ambulans tycker han är Landstingets problem. (Källa)

The car on the photos is of course a satire, but it is a fact that Åsele lost the ambulance. The county is now trying the third response vehicle since the two first were proven insufficient. The Mayor is now considering terminating the contract for the response vehicles. That Åsele then will stand without response vehicles and ambulance is then an issue for the County Council in his opinion.

Thursday, April 05, 2012

Årets Påskkärring ~~ This year's Easter Witch
Den här Påskkärringen har alltid problem att ta sig till Blåkulla.

This Easter Witch is always having problems to reach Blåkulla.