Saturday, April 23, 2011

Tofsvipa (Vanellus vanellus) Lapwing

Kanada gås (Branta canadensis) Canada goose

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common KestrelKnipa (Bucephala clangula) Common Goldeneye


Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swan

Videkissar ~~ Catkins

Åkerhumla (Bombus pascuorum) Common Carder-bee


Friday, April 22, 2011

Kråka (Corvus corone) Carrion Crow

Blåmes (Parus caeruleus) Blue Tit

Vår ~~ Spring

 Inte ett grönt löv så lågnt ögat kan nå.

Not a green leaf in sight.


Isen ligger fortfarande på vattnet i viken.

The ice still covers the water on the bay. 


Och häckningsplatsens spekulanter har börjat att flockas i området.

And the speculators are flocking around the nesting ground.