Monday, June 06, 2016

Sjöflickslända (Enallagma cyathigerum) Common blue damselfly


Stenmurkla (Gyromitra esculenta)


Trattlav (Cladonia pyxidata)


Gammelgårdstjärnen


Minnestavla för Gammelgården.

Memorial for Gammelgården. 

En (Juniperus communis) Common JuniperHäggblommor ~~ Bird cherry flowers


Äppelblommor ~~ Apple flowers


Dammen ~~ The dam