Saturday, May 31, 2008

Igelkott (Erinaceus europaeus) European Hedgehog

Jag skenade som en galen älg i flera metrar för att hinna i kapp den.

I bolted like a mad moose for several yards to catch up with it.

Det är 17 år sedan jag såg en igelkott sist och då hade jag ingen kamera med mig.

It's 17 years since I last saw a hedgehog, and I didn't have a camera with me that time.

Men den här gången fick jag den!

But this time I got it!

Och vädret är ... ~~ And the weather is ...


... hett och torrt.

... hot and dry.

Grusvägar ~~ Dirt roadsFjärilar ~~ Butterflies
Jag önskar att jag kunde namnen på dem också.

I wish that I knew the names of them too.

Ett ... ~~ One ...

... dåligt foto men det är en örn, jag är säker på det.

... bad photo but it is an eagle I'm sure of it.

Backsvala (Riparia riparia) Sand MartinFriday, May 30, 2008

Backsvala (Riparia riparia) Sand MartinÅr efter år kommer jag tillbaka för att fota, och år efter år så är de för snabba för mig.

Year after year I go back to take photos and year after year they are too fast for me.

Åh, se det är grönt! ~~ Oh, look it's green!

Friday, May 23, 2008

Knipa (Bucephala clangula) Golden eye

Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper swanJag hoppades att de skulle stanna och bygga bo i år, med det verkar som om de blivit iväg skrämda.

I was hoping that they'd stay and nest this year, but it seems as if they have been scared away.

Wednesday, May 14, 2008

Bisamråtta (Ondatra zibethica) Muskrat

Jag har sett dem i tre år nu och äntligen så stannar en och poserar för ett par foton.

I have seen them for three years now and finally one stops to pose for a couple of photos.
Bisam (Ondatra zibethicus), även kallad bisamråtta, myskråtta eller småbäver, är en stor, vattenlevande sork med brun, vattenavstötande päls, simhud på bakfötterna och en naken svans, som är tillplattad från sidorna. Den har en kroppslängd på 30-40 cm, svanslängd på 20-28 cm och vikt upp till 2 kg.

Dess ursprungsområde är nord amerika, men den har spridits i Euroasien tack vare inplantering och flykt från pälsfarmer.

The muskrat or musquash is a large water living rodent (vole) with a brown water-repellent fur, with webbed back feet and a bare tail that is flattened from the sides. It has a body length of 30 - 40 cm (12-16 inches), a tail length of 20 - 28 cm (8 - 11 inches) and a weight up to 2 kg (4.4 pounds).

It's native to North America, but it has spread across Eurasia thanks to introduction and escaping from fur farms.