Sunday, July 01, 2007

På resna hem ~~ On the way home

På väg hem ifrån semestern.

On the way home from the vacation.Utav alla ställen att se fåglar på ... Dollarstore i Lycksele

Out of all places to see birds at ... The Dollarstore in Lycksele