Saturday, January 31, 2009

Spår ~~ Tracks

En utav de roliga sakerna när man är ute och går är att tyda spåren man ser så jag tänker dela med mig utav det jag hittade.

One of the fun things when you are out walking is to try to interpret the tracks that you see so I've decided to share what I found.

Möss

Mice
Älg

Moose
Mer möss

More Mice
Hare

Hare
Räv som går upp till älg spår

Fox walking up to moose tracks
Rådjur som korsar älg spår

Roe deer crossing moose tracks
Bigfoot

Bigfoot
Hare

Hare
Älg

Moose

Dit och tillbaka igen ~~ There and back againLador ~~ Barns


Jagar Solen ~~ Hunting the Sun

10:52
11:02
11:24

11:44
11:57
12:28

12:31
13:33