Saturday, November 06, 2010

Allhelgona Natt ~~ All Saints Night

Medan gatljuset var på ~~ While the streetlights were on

Ljuset ifrån lycktorna färgar himmelen ~~ The light from the lanterns colouring the sky
Efter att gatljusen släckts ~~ After the streetlights had been turned off
Jag trodde inte att jag skulle klara utav att fota stjärnorna men jag försökte ändå. =)

I didn't think that I'd be able to take photos of the stars but I still tried. =)

Friday, September 10, 2010

Vatten ~~ Water
Fält ~~ Field
En (Juniperus communis) Common Juniper

 Enbär, årets gröna bär och fjolårets blå.

Juniper berries, this years green and last years blue.

Kikbär, en gallbildning skapad utav en engallmygga (Oligotrophus juniperinus).  
"Gallbildningen sitter i grenspetsarna och består av tre yttre förstorade barr som omger tre inre förkrympta barr, vilka i sin tur innesluter den lilla mygglarven. Kikbär kokta i mjölk användes förr inom folkmedicinen som botemedel mot kikhosta."
Källa Den virtuella floran.

Gall caused by the Juniper Gall Midge (Oligotrophus juniperinus) larvae. In old time medecine the "berry" was cooked in milk and used as a cure for whooping cough.