Tuesday, May 24, 2005

Kabbleka (Caltha palustris) Marsh-marigold


En liten tuva i ett dike vid skyttebanan.

A little tuft in a ditch beside the shooting range.

Selektiv sommar ~~ Selective summer


Eller "Gröna Mattan"

Or "The Green Carpet"

Havet ~~ The ocean


Det smakar Tomas Ledin om den här:


blå blå vindar och vatten
blå blå himlar och hav
blå blå känslor i natten....


This one tastes Tomas Ledin:

blue blue winds and waters
blue blue heavens and oceans
blue blue feelings in the night...

Trana (Grus grus) Crane


Trana "skjuten" igenom framrutan på bilen.

Crane "shot" through the windshield of the car.

Fjäder ~~ Feather


Den flöt förbi en mulen dag.

It floated by on a cloudy day.

Friday, May 20, 2005

Monday, May 16, 2005

Hästhov (Tussilago farfara) Colt's-foot


Jag har hållit ögonen öppna och väntat på dom.

I have kept my eyes open and waited for them.

Under bron ~~ Under the bridge


Trollet under bron är egentligen en råtta. Vi hittade bisamråttans bo, och många gångar.

The troll under the bridge is in reality a rat. We found the musk rats nest, and many tunnels.

Bisamråtta (Ondatra zibethica) Muskrat


Det är den bruna pricken. Min yngsta son sa att han trodde att han såg en orm i vattnet. (Nedanför våra fötter.) Jag planerade att springa åt andra hållet men tittade efter först. Ett "litet" sjöodjur försvan under ytan, och kom upp en bit bort. En bisamråtta. Kameran kom jag inte ihåg förräns det var för sent.

It's the brown dot. My youngest son said that he thought that he saw a snake in the water. (Below our feet.) I planned to run the other way but had a look first. A "small" sea monster disappeared under the surface, and resurfaced a short distance away. A muskrat. I didn't remember my camera until it was too late.

Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck


Dom stannar nära nog för att fångas på bild nu när Canada gässen är borta.

They stay close enough to be caught on photo now that the Canada Geese are gone.

Sunday, May 15, 2005

Rönn (Sorbus aucuparia) Rowan


Svällande knoppar, våren är här.

Swelling buds, the spring is here.

Vår blommor i parken ~~ Spring flowers in the park


Tuvig blåstjärna (Scilla amoena) och något slags vit hyacint.

Star hyacinth (Scilla amoena) and some kind of white hyacinth.

Fjäder ~~ Feather


"Du måste ha satt den så." Det är vad jag får höra, men fjädern satt så när jag fann den.

"You must have put it like that." That's what they tell me, but the feather was stuck like that when I found it.

Viken ~~ The bay


Viken är egentligen en liten tjärn eller damm som bildats efter en bäck. Den har varit över växt men nu håller dom på att muddra och har fått fram en trevlig vatten spegel och en liten sandstrand.

The bay is actually a small tarn or pond located along a small creek. It has been overgrown but now they are dredging and there is a nice water mirror and a small sandy beach.

Vår krokus (Crocus vernus) Spring crocus


Den första för året.

The first of the year.

Vår vatten ~~ Spring water


Sorlande smältvatten i diket.

Murmuring melted snow in the ditch.

Bränt träd ~~ A burnt tree


Ett träd som stod bredvid en lagerbyggnad som brann ner.

A tree that stood next to a warehouse that burned to the ground.

Kanada gäss (Branta canadensis) Canada geese


Vakthundarna som skrämde iväg dom andra fåglarna så fort dom såg mej.

The guard dogs that scared the other birds away as soon as they spotted me.

Gräs strå ~~ A grass straw


Det första gröna strået jag såg i år.

The first green straw I noticed this year.

En droppe vatten ~~ A drop of water

Nässelfjärilar (Aglais urticae) Small tortoiseshell


Ett vackert vår tecken.

A beautiful sign of spring.

Fågelholk ~~ Birdhouse


En fågelholk gömd ibland slingrande grenar.

A birdhouse hidden among winding branches.

Snö på viken ~~ Snow on the bay


Snön täcker isen på viken för första gången.

The snow covers the ice on the bay for the first time.

En kall dag ~~ A cold day


Jag promenerar mitt på dagen under vintern så att det ska finnas nog med ljus.

I take my walks at the middle of the day during the winter so that there will be enough light.

Blå is ~~ Blue ice


Ljuset den dagen fick snön och isen att se blå ut.

The light that day made the snow and ice look blue.

Bubblor i is ~~ Bubbles in ice


Is så tunn att man kan se botten genom den och bubblor utav sumpgas som samlas under den.

Ice so thin that you can see the bottom through it and bubbles of gas that has gathered beneath it.

Nattgammal is ~~ Night old iceEuskefeurat:
Och där ute i natten, över djupsvarta vatten,
har tankarna vandrat på sin irrande färd.
Vandrat på nattgammal is,
tankar, om arbetets värde och pris.


Euskefeurat is a Swedish music group. They split up in 1994, but they are temporarily reunited and will give a couple of concerts this year. On their homepage there is a newspaper clipping labeling them as "Popular Acoustic Folk-punk". I think that description is close enough.

Euskefeurat:
And out there in the night, over deep black waters,
has the thoughts wandered on their roving journey,
Wandered on night old ice,
thoughts, about the works value and price.

Fjällig tofsskivling (Pholiota squarrosa) Shaggy pholiota


Första snön.

First snow.

Is ~~ Ice


Isen börjar att bildas vid strandkanten.

The ice is starting to form by the beach.

Vindrutan ~~ The windshield


Någon lämnade huset utan vantar.

Someone left the house without mittens.

Douglasspirea (Spiraea douglasii) Western Spiraea


Solen hade töat frosten på det översta bladet och skapat små vattendroppar.

The sun had thawed the frost on the top leaf and created small water drops.

Frostig vit blomma ~~ Frost on white flower


Mormor berättade vilken blomma det är har jag för mej, men jag kan inte minnas vad det var.

My grandmother told me the name of the flower as I recall it, but I can remember what it was.

Vitklöver (Trifolium repens) White clover

Morgon frost ~~ Morning frost


Jag erkänner det gärna, vattendroppar fascinerar mej.

I admit it, water drops fascinates me.

Ölandstok (Potentilla fruticosa) Shrubby Cinquefoil


Solen har tinat bort frosten och lämnat små vatten droppar istället.

The sun has thawed the frost and left tiny water drops instead.

Ölandstok (Potentilla fruticosa) Shrubby Cinquefoil


Dom sista blommorna för året. Solen har inte hunnit tina natt frosten än.

The last flowers of the year. The morning sun hasn't thawed the night frost yet.

Fjällig tofsskivling (Pholiota squarrosa) Shaggy pholiota


Jag kan inte mycket om svamp men min bok säger att det är så.

I don't know much about mushrooms but my book says that is so.

Efter regnet ~~ After the rain


Vattendroppar på en torkad blomma en höst dag.

Water drops on a dry flower on a fall day.

Nypon (Rosa canina) Rosehip


Varm nyponsoppa med mandelbiskvier och vaniljglass. Jag blir sugen varje gång jag ser bilden.

Warm rosehip soup with tiny armond macaroons and vanilla ice-cream. I long for it every time I see the photo.

Vattendroppar på en ärt stjälk ~~ Water drops on a pea stalk


En trevlig "forn lämning" efter ungarnas ärt krig.

A nice "relic" found after the kids pea war.

Tre droppar ~~ Three drops


På linje, som om någon lagt dom där.

In a row, as if someone put them there.

Dimma ~~ Fog


Höst dimma.

Fall fog.

Kvist med vatten droppe ~~ Twig with a water drop


Jag tycker den ser naken och ensam ut.

I think it looks naked and lonely.

Rödklöver (Trifolium pratense) Red clover


Finns det någon som inte vet hur nektar ifrån rödklöver smakar? Jag kan inte låta bli att smaka på dom varje vår.

Is there anyone that doesn't know how nectar from red clover tastes? I can't stop myself from tasting them every spring.

Douglasspirea (Spiraea douglasii) Western Spiraea


Ytan på bladen skapar fantastiskt fina vattendroppar på den här busken.

The surface of the leafs creates fantastically beautiful water drops on this bush.

Droppe på grankvist ~~ Water drop on spruce.

Björktrast (Turdus pilaris) Fieldfare


Dom hade ett bo i granen på grannens gård.

They had a nest in the spruce on our neighbours yard.

Påsklilja (Narcissus pseudonarcissus) Daffodil


Jag tycker att "Påsklilja" är ett lite missvisande namn, kortet är taget i början utav Juni.

I think that "Easterlilly" is a slightly misleading name, the photo is taken in the beginning of June.

Skogs stig ~~ Forest trail


Tall skog med blåbärs ris.

Pine forest with bilberry shrub.