Monday, May 07, 2012

Rödräv (Vulpes vulpes) Red fox

Mammas foton utav en räv som hälsade på en morgon och katten som smyger på den. =)

Mom's photos of a fox that visited an early morning, and the cat stalking it. =)

Friday, May 04, 2012

Rysk blåstjärna (Scilla siberica) Siberian squill


Nässelfjäril på Hästhovsört ~~ Small Tortoiseshell on Coltsfoot


Sångsvan (Cygnus cygnus) Whooper Swan

Sångsvan som arbetar sig fram på svag is. Jag klippte när den kom fram till vattnet eftersom jag trodde det var allt, men den skulle upp på andra sidan också, så jag började filma igen. Måsarna lever om som vanligt och det känns som om våren är här på riktigt. Men, senare natten så börjar det att snöa.

Whooper swan that works its way on thin ice. I cut when it got to the water since I thought that was all, but it went up on the other side too, and I started filming again. The gulls makes noise as usual and it feels as if the spring is here for real. However, later that night it started to snow.