Wednesday, April 26, 2006


Trana ~~ Crane

Svanar som simmar på en översvämmad åker. ~~ Swans swimming on a flooded field.

Lada på åkern där svanarna simmade. ~~ Barn on the field where the swans were swimming.