Monday, July 22, 2013

Blommor, blad och bär ~~ Flowers, leaves and berries

Mormors ekorre ~~ Grandma's squirrel

Få se då... ska bara lirka lite där och...

Let's see.. just a little coaxing there and ...

Jordgubbe!

Strawberry!

Hej! Dörren var öppen.

Hi! The door was open.

Jag hoppas att du inte ätit upp min skorpa?

I hope you haven't eaten my biscuit.

Tack och lov...

Thank heavens...

Bäst att rädda det som räddas kan.

Better save what's left.