Wednesday, November 21, 2007

Titta solen!!! ~~ Look the sun!!!

Jag tittade ut genom fönstret och trodde inte mina ögon, solen sken och det var nästan inga moln på himmelen. Det är över två veckor sedan jag såg solen sist.

I looked out the window and I almost didn't believe my eyes, the sun was shining and there were almost no clouds in the sky. It's been over two weeks since the last time I saw the sun.

Ett veck i isen under snön.

A fold in the ice underneath the snow.



Ja ... det är ju snö överallt så det finns ju inte all för mycket att fota.

Well ... there is snow everywhere and there isn't that much to take photos of.



Solen mitt på dagen, den når knappt över trädtopparna nu.

The sun in the middle of the day, it barely reaches over the tree tops by now.

Saturday, November 03, 2007

Utanför kontors fönstret ~~ Outside the office window

Kyparn! Vi behöver mer jordnötter här ute!
(Talgoxe som knackar på rutan.)

Waiter! We need more peanuts out here!
(A great tit knocking on the window.)

Du vet dom där små paraplyerna, du har glömt dom.
(Plifink i regnet.)

You know those little umbrellas, you have forgotten them.
(Tree sparrow in the rain.)

Gråsparv

House Sparrow