Saturday, June 25, 2005

Gäckande ~~ Elusive


Klar himmel, små små lätta moln, blåst och... tjocka moln i horisonten som täckte midnatts solen på Midsommarafton. (På sommarsolstånded regnade det.)

Clear sky, light light clouds, wind and... thick clouds at the horizon covering the midnight sun on Midsummer's eve. (It was raining at the summer solstice.)

Monday, June 20, 2005

Poppelsvärmare (Laothoe populi) Poplar Hawk-moth


Jag erkänner, det är mitt finger i bakgrunden, jag petade på bladet för att se den bättre.

I admit it, it's my finger in the background, I poked at the leaf to see it better.

Bad dags ~~ Time for a bath

Efter ~~ After


40 min efter midnatt.

40 minutes after midnight.

Stenar och rötter ~~ Rocks and roots


Bara för att visa hur ljust det var.

Only to show how much light there was.

Midnatts sol ~~ Midnight sun


Midnatts solen gick i moln.

Clouds covering the midnight sun.

Solnedgång ~~ Sunset


En halv timma före midnatt. (Utan sommartid) Sommarsolståndet är om två dagar.

A half an hour before midnight. (Without the light saving hour.) The summer solstice occurs in two days.

Sunday, June 19, 2005

Livs kraft ~~ Life force


Min son sa "När jag ser det här så ser jag livskraft."

My son said "When I see this I see life force."

Stubbe ~~ Stub


En hackspetts arbetsbänk.

A woodpeckers workbench.

Stockbänk ~~ Log bench

Brännässla (Urtica dioica) Common Nettle


Jag fann årets första genom att sätta handen på den, som tur är så syns dom bättre nu.

I found the first one of the year by putting my hand on it, luckily they show up better now.

Ängskavle (Alopecurus pratensis) Meadow Foxtail

Friday, June 17, 2005

Rönn (Sorbus aucuparia) Rowan

Regn ~~ Rain


Bilden får mej att tänka på grodan I balett versionen utav Beatrix Potters historier.

The photo makes me think of the frog in the Tales of Beatrix Potter.

Vallmo ~~ Poppy

Skrattmås (Larus rudibundus) Black-headed gull


Vattnet i viken har stigit rätt så mycket och det är fullt med sånna här "leopard" ungar som simmar omkring. Jag tror att det är mås eftersom många utav deras bon är under vatten nu.

The water in the bay has raised quite a lot and there are plenty of these "leopard" chickens swimming around. I think it is gull since many of their nests are under water by now.

Monday, June 13, 2005

Saturday, June 11, 2005

Daggkåpa (Alchemilla) Lady's mantle

Blåbärs blommor (Vaccinium myrtillus) Bilberry flowers

Sibirisk vallmo (Papaver croceum) Iceland Poppies

Skogsstjärna (Trientalis europaea) Chickweed Wintergreen


Skogsstjärnan är också namnet på vad Engelsmännen kallar moonshine (månsken).

Skogsstjärnan (The forest star) is also the name of what the English call moonshine.

Okänd ~~ Unknown

Trädkronor ~~ Tree tops


Min äldsta son sa "Du måste bara se det här, men det är en bit att gå". Det var helt klart värt promenaden.

My oldest son said "You just have to see this, but it is a bit of a walk". It was clearly worth the walk.

Vattendroppar ~~ Water drops

Små lätta moln ~~ Little light clouds


Rogerfeldt Pugh - Små Lätta Moln

Små lätta moln ser jag på din himmel,
din himmel som är blå.
Här är du nu min sommar med
små lätta moln.
Min kärlek har du sommar,
din himmel så blå.

Rogerfeldt Pugh - Små Lätta Moln (Little Light Clouds)

Little light clouds I see on your sky,
your sky that is blue.
Here you are my summer with
little light clouds.
My love you have summer,
your sky so blue.

Skvattram (Rhododendron tomentosum) Labrador-tea

okänd ~~ unknown

Hönsbär (Cornus suecica) Dwarf Cornel

Fält ~~ Field

Fjäder i spindelväv ~~ Feather caught in cobweb

Snigel ~~ Snail


En snigel som pojkarna fann.

A snail that the boys found.

Hägg (Prunus padus) Bird Cherry