Friday, September 10, 2010

Vatten ~~ Water




Fält ~~ Field




En (Juniperus communis) Common Juniper

 Enbär, årets gröna bär och fjolårets blå.

Juniper berries, this years green and last years blue.

Kikbär, en gallbildning skapad utav en engallmygga (Oligotrophus juniperinus).  
"Gallbildningen sitter i grenspetsarna och består av tre yttre förstorade barr som omger tre inre förkrympta barr, vilka i sin tur innesluter den lilla mygglarven. Kikbär kokta i mjölk användes förr inom folkmedicinen som botemedel mot kikhosta."
Källa Den virtuella floran.

Gall caused by the Juniper Gall Midge (Oligotrophus juniperinus) larvae. In old time medecine the "berry" was cooked in milk and used as a cure for whooping cough.





Den gammla dammen ~~ The old dam



Löv ~~ Leaves


Kåda ~~ Resin