Thursday, June 09, 2005

Harsyra (Oxalis acetosella) Wood-sorrel


Min yngsta son kallar dom "sur klöver" och han har inte helt fel, det är ett annat namn för harsyra. Bladen kan ätas, men ska bara ätas i små doser eftersom dom innehåller oxalsyra.

My youngest son calls them "sour clover" and he's not totally wrong, it is another name for wood-sorrel. The leafs can be eaten, but should only be eaten in small doses since they contain oxalic acid.

No comments: