Sunday, June 08, 2008

Elias grottan ~~ The Elias cave

En välvandrad stig.

A Well trodden path.


Korp

Raven
Utsikt över älvdalen.

Looking out over the river valley.

Japp, det är stigen.

Yeah, that's the path.

Nästan där. Min yngsta son är redan där och väntar på mig.

Almost there. My youngest son is already there waiting for me.

Korp

Raven
Mina söner klättrar ned i grottan. Jag är vig som ett järnspett och smidig som ett kassaskåp så jag stannar på säker mark.

My sons climbing down into the cave. I'm flexible like an iron rod and agile as a phone booth so I'm staying on safe ground.

Åh titta, någon har gjort det enkelt för mig!

Oh look, someone has made it easy for me!

Elias grottan har fått sitt namn ifrån den sägenomspunna stortjuven Elias Bäckman från Svensbyn. Han är för alltid bunden till denna grotta genom mängder utav historier. Vissa sägner berättar att Elias bodde här, men vad man vet med säkerhet är att Elias gömde stöldgods här. Elias föddes år 1800 och de första noteringarna om hanns kriminella bana finns i kyrkböckerna ifrån 1826–1833. Han dog i fängelse den 9 juli 1860 dömd till livstids straff.

The Elias cave has gotten its name from the legendary thief Elias Bäckman from Svensbyn. He’s forever bound to this cave through many stories. Some stories say that Elias lived here, but what is known for sure is that he stored the stolen goods here. Elias was born in the year 1800 and the first notes of his criminal activities are in the church books from 1826 -1833. He died in jail at July 9 1860 while serving a lifetime sentence.


Jag vet inte vad som facinerade mig mest. Att ett träd hade kunnat växa sig så tjockt uppe på stenen eller att någon tyckte det var värt besväret att klättra upp för att såga ner det.

I'm not sure what facinated me the most. That a tree had been able to grow as thick up on the rock or that someone thought it was worth the trouble of climbing up to cut it down.


Korp. Helt klar upprörd vid det laget.

Raven. Clearly upset by then.

Båda mina söner.

Both my sons.

Korp. Kommer nära och "pratar" högt.

Raven. Comes close and "speaks" loudly.

Och där uppe har vi förklaringen. Ungarna hörs helt tydligt när vi står nedanför.

And up there is the explanation. We can hear the babies clearly when we stand below.

Båda korp föräldrarna följer oss sendan ned för berget.

Both raven parents the follow us down the mountain.

3 comments:

Nat said...

A very nice outing! Thank you for sharing.

Anonymous said...

Tack för dina bilder! Jag och två härliga barn ville veta mer om Eliasgrottan och hittade dina fina bilder.

/Susanne

paula i pörtet said...

Hej, vilken fin grotta, men jag var mest imponerad av stigen, vilka stenblock! Jag tror nog hålet jag såg hade med den gamla hyttan att göra, fast jag hade förväntat mig någon typ av ruin istället. Hyttor finns ju hela Bergslagen fullt...
Kramen