Tuesday, May 16, 2006

Upp Upp Och Iväg! ~~ Up Up And Away!


Brushanar och Ljungpipare som jag råkade skrämma upp.

Ruffs and Golden Plovers that I accidentely scared into flight.

No comments: