Sunday, February 17, 2008

Vår väder i februari ~~ Spring weather in February
Kan du se vad jag ser? Tallen, den är hjärtformad.

Can you see what I see? The pine tree it's heart shaped.

Öppet vatten i skärgården.
Senast detta skedde (på denna tid utav året) var på 60 talet.

Open water in the archipelago.
The last time this happened (at this time of year) was in the 60's.

No comments: