Wednesday, September 03, 2008

Räv ~~ Fox

Detta kommer att störa mig i all evighet, jag tog inte med mig den stora kameran. Vad behöver man en stor kamera till när man är på ett sjukhus besök? Svaret var så klart en räv som jagade på en äng bredvid vägen. Den lilla kameran visar knappt att det är en räv.

This will bother me for all eternity, I didn't bring the big camera. What would you need a big camera for when viting the hospital? The answer is of course a fox that was hunting on a field beside the road. The little camera hardly shows that it's a fox.

No comments: