Tuesday, March 03, 2009

Gråtoner ~~ Shades of gray

Blåsigt ...

Windy ...
... och grått.

... and gray.