Thursday, May 27, 2010

Bladlöss ~~ Aphid (Greenflies, Birch aphid)

I år har stora mängder bladlöss ifrån Ryssland blåst in över Östersjön. Massförekomst utav bladlöss händer vart annat eller vart tredje år och det är inget nytt att de då flyttar långa sträckor med vinden. Vad som är nytt för i år är den större mängden utav dem och att de döda bladlössen ser ut som oljespill på vattnet.


Large amounts of Aphids from Russia has blown over the Baltic Sea this year. An abundance of Aphids happens every two or three years and it often happens that they then travel long distances with the wind. What's new for this year is the larger amount of them and that the dead Aphods look like oil spills in the water.

No comments: