Saturday, July 09, 2011

Skrattmås ungar ~~ Black-headed Gull fledgelings
No comments: