Wednesday, August 24, 2011

Stennäs Vattenkraftverk ~~ Stennäs hydro facility

No comments: