Saturday, September 10, 2011

Kväll ~~ Evening Den starka "stjärnan" som speglas i vattnet är planeten Mars.
 The bright "star" reflecting in the water is the planet Mars.

No comments: