Monday, May 07, 2012

Rödräv (Vulpes vulpes) Red fox

Mammas foton utav en räv som hälsade på en morgon och katten som smyger på den. =)

Mom's photos of a fox that visited an early morning, and the cat stalking it. =)

No comments: