Friday, April 25, 2008

Tornfalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel

Inte världens bästa foto, men det är första gången som jag fotar en Tornfalk.

Not the best photo in the world, but it's the first time I've taken a photo of a Common Kestrel.

No comments: