Wednesday, April 23, 2008

Vår ~~ Spring

Sångsvan och Gråsgås ett tydligt tecken på att våren är här. (Mer)

Whooper swan and Greylag Goose a clear sign that the spring is here. (More)

No comments: