Saturday, May 31, 2008

Igelkott (Erinaceus europaeus) European Hedgehog

Jag skenade som en galen älg i flera metrar för att hinna i kapp den.

I bolted like a mad moose for several yards to catch up with it.

Det är 17 år sedan jag såg en igelkott sist och då hade jag ingen kamera med mig.

It's 17 years since I last saw a hedgehog, and I didn't have a camera with me that time.

Men den här gången fick jag den!

But this time I got it!

No comments: