Saturday, May 03, 2008

Stigen ~~ The Path

Det är fortfarande inga löv på björkarna, men det är inte länge kvar nu tills allt blir grönt.

There are still no green leaves on the birches, but it won't be long now before it all turns green.


No comments: