Thursday, June 05, 2008

Det är grodans år ~~ It's the year of the frog

Det är grodans år i år. Idag är mer än en tredjedel av alla groddjursarter utrotningshotade. Länk.

It's the year of the frog this year. Today more than a third of all amphibians face extinction. Link.

No comments: