Thursday, June 19, 2008

Häggspinnarmal (Yponomeuta evonymelia) Bird-cherry Ermine Moth

Dom är tillbaka i år också men det är betydligt färre i år.

They are back this year too, but it's much fewer this year.

1 comment:

humanobserver said...

good close-up snap....