Friday, June 12, 2009

Grodorna vecka 4 ~~ The frogs week 4


Dag 23, Den första modiga provar hur det känns att vara på torra land.

Day 23, The first brave one tries out how it feels to be on dry land.

Dag 24, De allra flesta har fyra ben nu.

Day 24, Most of the have four legs now.

Dag 25, Det var inte lätt men jag lyckades fånga alla med fyra ben. Enligt svensk lag måste man sätta tillbaka grodorna i det område där man hittade äggen eller ynglen så jag har packat dem i en plast låda för att ta dem hem.

Day 25, It wasn't easy but I managed to catch all with four legs. According to Swedish law you have to put the frogs back into the area where you found the eggs or tadpoles so I've put them in a plastic box to bring them home.

Dag 28, Eftersläntarna gör det klart för oss att det är dags att släppa ut dem.

Day 28, The stragglers makes it clear to us that it's time to let them out.


Dag 29, Det är tomt utan dem och vi undrar hur många som över lever sommaren.

Day 29, It's empty without them and we wonder how many of them will survive the summer.

No comments: