Tuesday, April 20, 2010

Nu är det vår! ~~ Now it's spring!

Kanada gäss på väg att landa, grå gäss på marken och en Sångsvan i nedre hörnet. Vi såg tranor också men de var för långt borta för att det skulle bli några bra blider.

Canada geese on their way to land, Greylag geese on the ground and a Whooper swan down in the corner. We saw cranes too but they were too far away to get good photos.

No comments: