Tuesday, April 20, 2010

Trana (Grus grus) Crane

De är för långt bort för att jag ska lyckas får bra bilder. Jag hoppas på att få bättre bilder i framtiden, vi har en ny och (förhoppningsvis) bättre kamera lins på väg.

They are too far away for me to get a good shot. I'm hoping to get better photos in the future, we have a new and (hopefully) better camera lens on the way.

No comments: