Saturday, August 07, 2010

Ekorre (Sciurus Vulgaris) Red Squirrel

Den här ekorren har räknat ut att den kan få något gott hos min mormor.

This squirrel has figured out that it can get something good to eat at my grandma's.
Men det är ett problem, jag står och tittar på den och maten är vid mina fötter fast på utsidan av altanräcket.

But there is a problem, I'm standing there watching it and the food is at my feet but on the other side of the terrace rail.

Han bestämmer sej för att det är värt risken...

He decides that it's worth the risk.
Men blir osäker när han hör kameran och ser att jag rör på mej lite.

But becomes insecure when he hears the camera and sees that I'm moving a little. Bäst att sätta sej i säkerhet och kolla läget.

Better put oneself to safety and check again.

Allt ser OK ut så han tar ny fart.

Everything seems OK and he goes for it again.

  Och kommer ända upp på altanen för att hämta sej en godsak.

And he's all the way up on the terrace to get some goodies.

Sedan bär det av upp i trädet där han kan äta i lugn och ro.

Then it's back up the tree where he can eat in peace.

2 comments:

joo said...

Lovely series - they are so sweet:)

DweezelJazz said...

your photos are really beautiful - I'm enjoying them very much. thank you