Saturday, August 07, 2010

Stor-Rotlidens Vindpark ~~ Stor-Rotliden's Wind Farm

De ser inte så stora ut på avstånd men med bussen bredvid så får man lite perspektiv på hur stora de är.

Jag ser hellre vindkraft än kärnkraft. Hellre vindkraft än uran gruvor. Vindkraftverken "förstör" 3% av området de står på ... och vi vet ju alla hur det gick med Tjernobyl eller hur? För mig är det svårt att tycka illa om vindkraft än om det finns problem med vindkraft också.

They don't look that large from a distance but with the bus next to it you get a little bit of perspective on how big they are.

I'd rather have wind power than nuclear power. Rather wind power than uranium mines. The wind farm "destroys" 3% of the land that it is located on ... and we all know what happened with Chernobyl don't we? It's hard for me to dislike wind power even if there are issues with wind power too.

No comments: