Friday, May 18, 2007

Skrattmås (Larus ridibundus) Black-headed Gull

Grågås (Anser anser) Greylag Goose

Storskrake (Mergus merganser) Common MerganserNo comments: