Saturday, May 26, 2007

Mås som inte mår så bra, den ligger halvvägs ner i vattnet.

Gull that isn't feeling that well, it's half way down into the water.

Undersidan på mås vingen.

The underside of the gull's wing.


Vi fiskade upp den och la den på torra land. Jag funderade i ett ögonblick på att slå ihjäl den. Vi har massor med störande måsar, och den här mådde ju inte så bra heller ...

We fished it up and put it on dry land. I though for a brief moment about killing it. We have plenty of annoying gulls, and this one wasn't feeling that well either ...

Nå, jag har aldrig dödat något (förutom fisk) så jag hjälpte den ner i vattnet istället. Den orkade inte flyga men den simmade iväg efter ett litet tag. (Ja, jag har hört om fågelinfluensan, jag lovar att berätta om jag börjar nysa fjädrar.)

Well, I have never killed anything (except fish) and I helped it down into the water instead. It wasn't strong enough to fly, but it swam away after a little while. (Yes, I've heard about the bird flu and I promise to tell if I start to sneeze feathers.)

No comments: