Wednesday, May 30, 2007

"Upp och ner bilden"
Fotot ser bättre ut upp och ner så jag sätter upp det så. Det blå är vattnet och skogen speglas i det.

"The upside down picture"
The photo looks better upside down so that's how Im posting it. The blue is the water and the forest is mirroring in it.

Nere vid älven.

Down by the river.

Nere vid älven.

Down by the river.

Bisamråtta (Ondatra zibethica) Muskrat

Bisamråtta (Ondatra zibethica) MuskratNo comments: