Thursday, September 27, 2007

Mat! ~~ Food!

Mormor satte upp fågelbordet och jag kunde inte låtabli att "skjuta" lite.

Grandma' put out the birdfeeder and I couldn't resist "shooting" a bit.


No comments: