Wednesday, September 26, 2007

Fisk ~~ Fish

Öring ifrån fiskodlingen.

Brown trout (salmo trutta) from the fishfarm.

Fisken längst till vänster är en lake som smugit sig in.

The fish to the left is a burbot (lota lota) that has slipped in.Mitt första försök att fota på natten, jag behöver mer träning ...

My first try at taking photos at night, I need more practise ...


No comments: