Saturday, July 17, 2010

Mensträsk - Örträsk Linbana ~~ Mensträsk - Örträsk Cableway


 Världens Längsta Linbana (för persontrafik). Linbanans hemsida.

The World's longest ropeway (for passenger transport). The ropeway's homepage. (The page has text in both German and English.)

No comments: