Thursday, July 15, 2010

Åkojan ~~ "The River Cottage"

Kojan har flyttats ifrån ån där den stod på grund utav att man byggde an damm. De som byggde dammen såg inte värdet i den gammla kojan och min mormor fick verkligen jobba för att få dem att förstå att den inte kunde ersättas med en friggebod.
 
The cottage has been moved from the creek where it stood because they built a dam. Those who built the dam didn't see the value in the old cottage and my grandmother had to work hard to get them to understand that it can't be replaced with a shed.

När hon fick dem att förstå så fick de flytta vedboden... 

When she got them to understand they got to move the woodshed...
 
.... och båthuset också.
 
... and the boathouse too.

Besökare skriver ofta sina namn och datum på väggarna. Ibland kan man också hitta en kommentar om vad de gjort när de besökte kojan. "Vedhuggning." "Höslåtter." "Såg bäver."
 
Visitors often write their name and date on the walls. Sometimes you can find a comment about what they were doing when they visited the cottage. "Chopped wood." "Haymaking." "Saw beaver."
Min morfarsfars initialer 18/6 -47. Mitt första besök finns också dokumenterat på väggen, jag var ett år då.
 
My great grandfather's initials 18/6 -47. My first visit is also documented on the wall, I was one year old then.

2 comments:

joo said...

It's lovely little cottage in such a beautiful place!

Tony Wildish said...

that looks like a beautiful place, I bet it has a lot of lovely memories for you!