Monday, May 16, 2005

Bisamråtta (Ondatra zibethica) Muskrat


Det är den bruna pricken. Min yngsta son sa att han trodde att han såg en orm i vattnet. (Nedanför våra fötter.) Jag planerade att springa åt andra hållet men tittade efter först. Ett "litet" sjöodjur försvan under ytan, och kom upp en bit bort. En bisamråtta. Kameran kom jag inte ihåg förräns det var för sent.

It's the brown dot. My youngest son said that he thought that he saw a snake in the water. (Below our feet.) I planned to run the other way but had a look first. A "small" sea monster disappeared under the surface, and resurfaced a short distance away. A muskrat. I didn't remember my camera until it was too late.

No comments: