Sunday, May 15, 2005

Fjäder ~~ Feather


"Du måste ha satt den så." Det är vad jag får höra, men fjädern satt så när jag fann den.

"You must have put it like that." That's what they tell me, but the feather was stuck like that when I found it.

No comments: